החזון העסקי שלך קורם עור וגידים ואתה כבר ממש מצפה להקמת העסק? גם אם נראה לך שכבר נתפרו כל החוטים שיאפשרו את פתיחת העסק שלך- קרא את המאמר הבא, והתוודע לחשיבות של קבלת יעוץ אסטרטגי לפני הקמה או רכישה של עסק חדש. 

 

על יתרונותיו של היעוץ האסטרטגי לעסק 

העולם העסקי הוא עולם קשה, יש אף שיגידו אכזר. זהו עולם תחרותי, המתנהל ללא פיקוח ומעורבות של הממשלות, הוא מתעדכן ומתחדש בכל רגע ונראה כי בכל דקה פנויה מתווספים אליו מוצרים חדשים ומתחרים נוספים. במציאות כזו, קשה ליצור לעסק ייחודיות ויתרון תחרותי לטווח הארוך. 

אל תוך הקונטקסט הזה נכנס הקונספט של יעוץ אסטרטגי, שנועד למנף את העסק, ליצור לו בידול ויתרון תחרותי על פני מתחריו ולשמור עליהם לאורך זמן. יעוץ אסטרטגי הוא למעשה שם כולל לקשת רחבה ביותר של פעולות שנועדו להיטיב עם העסק, לתת לו כיוון, למנפו ולקדמו. דוגמאות לפעולות אלה הן למשל: תכנון האסטרטגיה של החברה או העסק, פיתוח מודל עסקי, הגדלת הרווחיות, פילוח השוק, מחקר צרכנים, ניצול הזדמנויות מתאימות, פיתוח חזון למותג חדש ועוד. ראוי לציין, כי יעוץ מסוג זה ניתן לבעלי עסקים או למנהלי חברות לא בהכרח רק בתחילת הדרך, טרם ההקמה של בית העסק, אלא גם תוך כדי תנועה בנקודות ציון שהן משמעותיות להתנהלותו של העסק, כגון: כניסה של העסק מבוי סתום, מצב של "תקיעות" פיננסית או מצב משבר, השקת מוצר חדש וכו'. קבלת יעוץ אסטרטגי נחשבת לחיונית ביותר בשלבי ההקמה של העסק מאחר שיש בה כדי למקד את העסק בדרכי הפעולה היעילות ביותר בהן עליו לנקוט למימוש מטרותיו, ומכיוון שהוא ישרטט ויתווה לעסק איזשהוא כיוון שבו עליו לצעוד. 

 

על הקשר בין יעוץ אסטרטגי לפיתוח מנהלים

אחד מהשירותים שמציעות בדרך כלל חברות העוסקות במתן יעוץ אסטרטגי הוא פיתוח מנהלים. 

התנהלותם של חברה או בית עסק אומנם אינה קמה ונופלת על מנהליהם של אלה, אך יש להם חלק משמעותי ביותר בקביעת מידת ההצלחה של העסק. יעוץ אסטרטגי העוסק בפיתוח מנהלים מתמקד למעשה במנהל ונועד לסייע לו לשפר את ביצועיו, לשדרג תפקודיו ולפתח את היכולת שלו, זאת במטרה לטייב את התנהלות הארגון או החברה ולקדמם. במסגרת תהליך של פיתוח מנהלים נחשפים מנהלים לתכנים ניהוליים ומקבלים ידע וכלים שיסייעו להם לממש את מטרות הארגון, החברה או העסק שבראשו הם עומדים.