רוצים לקבל יעוץ חינם?
התקשרו כעת ללא התחייבות
פעולות מנע נכללות בהגדרת פעולות איבה לצורך קבלת פיצויים ממס רכוש

פעולות מנע נכללות בהגדרת פעולות איבה לצורך קבלת פיצויים ממס רכוש

המחוזי פסק כי לצורך קבלת פיצויים ממס רכוש, אין צורך להוכיח כי נגרם הנזק, בהכרח, מפעולת איבה ישירה, אלא שגם הימנעות מפעולה, על סמך קיומו של מידע מודיעיני, די בה כדי לזכות הנפגע בפיצויים.
בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה, את ערעורו של מנהל קרן פיצויי ופעולות איבה של רשות המיסים, על החלטת ועדת הערר לענייני מס רכוש, בתביעה שהגישו הקיבוצים נירים וניר עוז.
בית המשפט המחוזי פסק כי לצורך קבלת פיצויים ממס רכוש, אין צורך להוכיח כי נגרם הנזק, בהכרח, מפעולת איבה ישירה, אלא שגם הימנעות מפעולה, על סמך קיומו של מידע מודיעיני, די בה כדי לזכות הנפגע בפיצויים.
על פי בית המשפט, "איסור טיסות״ מחשש לפיגוע ראווה מהווה נזק מלחמה, ולא כפי שהמדינה טענה, בצורה אבסורדית, שזה לא מהווה נזק מלחמה!
בתביעה, טענו הקיבוצים, באמצעות עו"ד אייל סודאי ממשרד עו"ד חיימסון- סודאי, כי האיסור, שהטיל משרד הביטחון באפריל 2004, לבצע טיסות באזורים הנמצאים בטווח של פחות משלושה ק"מ מהגדר ההיקפית התוחמת את רצועת עזה, מנע מהקיבוצים אפשרות לרסס את שטחי הגידולים החקלאיים שלהם, ועקב כך, נגרם לשדותיהם נזק רב, העולה לכלל "נזק מלחמה". 
ועדת הערר לענייני מס רכוש, כאמור, קיבלה את התביעה ורשות המיסים ערערה על ההחלטה. 
בערעור, טענה רשות המיסים כי אין קשר סיבתי בין הנזק שנטען על ידי הקיבוצים לבין המונח "פעולת איבה", כהגדרתה לסעיף 35 בחוק מס רכוש, ועל כן, צריכה היתה ועדת הערר לדחות את תביעת הקיבוצים, לפיצוי, הואיל והקיבוצים לא הצליחו להוכיח, כי האיסור לטוס ולרסס את השטחים בתוך התחום המוגדר, נועד למנוע פעולת איבה קונקרטית ונקודתית. לכל היותר, כפי שטענה רשות המיסים, מדובר היה בחשש כללי וערטילאי מפני פעולות איבה. 

הקיבוצים, באמצעות עו"ד סודאי, טענו בערעור, כי יש לדחות את טענת רשות המיסים, לפיה לא פעלו להקטין את הנזק כנדרש, שכן זרועות הביטחון לא הסכימו ללוות ולהגן על החקלאים שביקשו להגיע דרך היבשה לשטחי הגידולים החקלאיים בשל התרעות לפגיעה, מה גם, שלא ניתן היה לבצע ריסוס מהקרקע. 

בפסק הדין, קיבל בית המשפט חיזק את עמדת ועדת הערר, שהשכילה לקבוע רשימה קבועה של תנאי סף, שרק בהתקיימם, ניתן יהיה לזכות לפיצויים על פי חוק. כמו למשל, שעל הנזק להיות תוצאה ישירה של פעולות המניעה. כן נקבע, כי על הנזק להיות נקודתי, וכי על הנזק להיות תוצר של מידע קונקרטי בדבר פעולת איבה ספציפית, הנמצאת בהתהוות. בנוסף, על הנזק להיות תוצר של החלטה מבצעית של דרגי השטח, ולא תוצאה של החלטה מדינית.

בעקבות פסיקת בית המשפט כי מנהל קרן פיצויי